+31 (0)20 244 18 21
  trdiaexco@gmail.com

انواع مختلف مالیات در هلند

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

انواع مختلف مالیات در هلند

 

چه یک شهروند هلندی و چه یک مهاجر باشید ، اگر در حین زندگی در هلند درآمد کسب کنید ، باید مالیات بپردازید

، مالیات ها را از طرق مختلف جمع می کند.اداره امور مالیاتی هلند

در اینجا به انواع اصلی مالیاتی که به احتمال زیاد در هلند با آنها روبرو خواهید شد می پردازیم و در ادامه نیز به مطالبی درباره ضرایب مالیاتی ، مالیات بر ارزش افزوده و سایر اطلاعات مرتبط اشاره خواهیم کرد.

 

(inkomstenbelasting) مالیات بر درآمد

افرادی که در هلند زندگی می کنند یا درآمد از هلند دریافت می کنند ، باید بر اساس درآمد خود ، که شامل منافع مالی در یک شرکت ، پس اندازها و سرمایه گذاری می شود مالیات پرداخت می کنید. اداره امور مالیاتی مالیات بر درآمد را جمع می کند.

مالیات بر درآمد را از طریق اظهارنامه مالیاتی سالانه اعلام می کنید این کار می تواند بصورت آنلاین یا با کمک یک مشاور مالیاتی در هلند انجام شود.

اگر در شرکتی مشغول به کار باشید ، مالیات بر درآمد از حقوق شما توسط کارفرمایتان کسر می گردد که به آن مالیات بر حقوق و دستمزد می گویند، اگر در هلند به صورت خویش فرما اشتغال دارید ، باید مالیات بر درآمد خود را از طریق اظهارنامه مالیاتی سالانه محاسبه و پرداخت کنید

 

 

(loonheffing) مالیات بر حقوق و دستمزد

مالیات حقوق و دستمزد مالیات و سایر مشارکت هایی است که از حقوق کارمندان توسط کارفرما کسر می شود. مالیات حقوق و دستمزد متشکل از مالیات حقوق و دستمزد و کمک های بیمه ملی برای بازنشستگی ، کمک هزینه بیکاری و سایر مزایا و کمک های هلندی است.

مالیات حقوق و دستمزد هر ماه از حقوق شما کسر می شود.

برای مهاجران مهم است که هنگام بحث درباره حقوق و شرایط قرارداد کار برای شغل جدید ، به این مقدار کسر از حقوق توجه داشته باشند. بعد از کسر مالیات ، بین حقوق ناخالص شما که شامل مالیات و حقوق خالص شما است و حقوق خالص دریافتی تفاوت بسیاری وجود دارد.

 

 

(BTW / omzetbelasting) مالیات بر ارزش افزوده فروش مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات بر ارزش افزوده هلند

در هلند هنگام فروش یا خرید کالا یا خدمات مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود. در هلند مالیات بر ارزش با سه نرخ وجود دارد: 0٪ ، 9٪ و 21٪ (رایج ترین نرخ)

اگر در هلند ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشید ، آنگاه یکی از سه تعرفه را دنبال می کند:

مالیات بر ارزش افزوده صفر هلندی در مورد فعالیت های بین المللی ، مانند انتقال کالا یا ارائه خدمات به خارج از اتحادیه اروپا اعمال می شود.

نرخ فروش مالیات بر ارزش افزوده هلند 9٪ است ، که معمولاً با عنوان "تعرفه پایین" شناخته می شود ، و برای فروش محصولات جهت استفاده عمومی (غذا ، نوشیدنی ، کشاورزی ، دارو ، کتاب و غیره) اعمال می شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده هلند 21 % ، که "بالا" یا "تعرفه عمومی" نیز نامیده می شود ، و بر سایر فعالیتهای مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود و طیف وسیعی را شامل می شود.

بسیاری از مشاغل به جز بعضی از نهاد ها و موسسات باید مالیات بر ارزش افزوده را بر قیمت کالا و خدمت خود اضافه نمایند.

مشاغل ( شامل فری لنسر ها) باید مالیات بر ارزش افزوده ای را که دریافت کرده اند یا پرداخت نموده اند را در اظهارنامه مالیاتی فروش به صورت فصلی اعلام نمایند. این مبالغ به اداره مالیات پرداخت می گردد.

 

قوانین ویژه برای شرکتهای کوچک - طرح ویژه مالیات بر ارزش افزوده

با استفاده از یک پیشنهاد قانونی جداگانه ، شرکت های کوچک - اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی که در یک سال ترن آور مالی آنها از 20000 یورو تجاوز نکند از سال 2020 نیاز به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارند.

 

اظهارنامه مالیات بر درآمد سالانه

حتی اگر مالیات بر دستمزد قبلاً از حقوق ناخالص شما به عنوان پیش پرداخت یا پرداخت مالیات بر درآمد کسر گردد نیز هنوز هم نیاز به تکمیل اظهارنامه سالانه مالیات بر درآمد دارید. اداره مالیات هلند در صورت نیاز به انجام این کار به شما اطلاع می دهد

 

ضرایب مالیاتی

مالیات بر درآمد شرکت

کاهش نرخ مالیات

درگذشته نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در حال حاضر برای سود تا سقف 200،000 یورو اول 20٪ و سود بیش از 200،000 یورو 25٪ بوده است.

پیشنهاد قانونگذاری شامل کاهش نرخ به شرح زیر است:

سال

اول €200.000 

 > €200.000

 2019

 19%

 24.3%

 2020

 17.5%

 23.9%

 2021

 16%

 22.25%

 

مالیات بر درآمد شخصی

کادر اول: درآمد حاصل از کار و اقامت اولیه

تغییر در براکت های مالیاتی و نرخ مالیات

طرح قانونگذاری شامل اصلاحیه های زیر در رابطه با براکت های مالیاتی و نرخ های مالیاتی مربوط به سال 2019 است که برای درآمد حاصل از کار و اقامت اولیه برای افراد زیر سن بازنشستگی اعمال می شود:

مقدار مشمول مالیات از مبلغ

 مقدار مشمول مالیات تا مبلغ

 نرخ مالیات

 

 €20,384

 36.65%

 €20,384

  €68,507

 38.10%

 €68,507

 

 51.75%

پیشنهاد قانونی شامل اصلاحیه زیر در رابطه با براکت های مالیاتی و نرخ های مالیاتی برای سال 2020 است که برای درآمد حاصل از کار و اقامت اولیه برای افراد زیر سن بازنشستگی اعمال می شود:

مقدار مشمول مالیات از مبلغ

 مقدار مشمول مالیات تا مبلغ

 نرخ مالیات

 

 €20,751

 37.05%

 €20,751

 €68,507

 37.80%

 €68,507

 

 50.50%

در سیستم جدید مالیات بر درآمد دو براکت برای درآمد حاصل از کار و اقامت اولیه پیشنهاد شده است. پیشنهاد قانونی شامل موارد زیر مالیات و نرخ مالیات برای افراد زیر سن بازنشستگی تا سال 2021 است:

مقدار مشمول مالیات از مبلغ

 مقدار مشمول مالیات تا مبلغ

 نرخ مالیات

 

 €68.507

 37.05%

 €68.507

 

 49.50%

کادر دوم - درآمد حاصل از بهره قابل توجه

افزایش نرخ مالیات

درآمدی که فرد حداقل 5٪ سود خود را در یک شرکت بدست می آورد (یعنی سود قابل توجه) دریافت می کند ، در حال حاضر با نرخ 25٪ مالیات محاسبه می شود. پیشنهاد قانونی شامل افزایش این نرخ مالیات به شرح زیر است:

2020

 26.25%

2021

 26.9%

 

مالیات بر دستمزد

محدودیت دوره حکم 30%

این حکم 30٪ به مهاجران بسیار ماهر و دارای تخصص خاصی که در هلند کار می کنند به شرط تحقق شرایط خاص اعطا می شود. با یک حکم 30٪ ، مهاجران می توانند تا 30٪ از حقوق ناخالص خود را به عنوان مبلغ جبرانی فاقد مالیات از کارفرمای خود دریافت کنند. دولت پیشنهاد کرد که از اول ژانویه 2019 ، مدت زمان درخواست را که قبلا 8 سال بود را به 5 سال کاهش دهد.

 

اظهارنامه مالیاتی هلند

سال مالی هلند از اول ژانویه تا 31 دسامبر اجرا می شود. در ژانویه از سوی اداره مالیات نامه ای دریافت می کنید که از شما درخواست می کند اظهارنامه مالیاتی را برای سال قبل تکمیل کنید. اگر امور مالی شما ساده است و هیچ یک از عناصر فوق را شامل نمی شود ، ممکن است نامه دریافت نکنید و ممکن است نیازی به ارسال اظهارنامه مالیاتی سالانه نداشته باشید.

 

مهلت پرداخت مالیات در هلند

مدت زمان ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد سالانه در هلند از اول مارس تا 30 آوریل است ، مگر اینکه شما یا حسابدار شما در خواست تمدید این مهلت را ارائه کند. اگر تا قبل از اول ماه می میلادی اظهارنامه مالیاتی خود یا درخواست تمدید را ثبت ننمایید جریمه خواهید شد.

محتوای این مقاله صرفا یک راهنمای کلی در مورد اطلاعات مالیاتی در کشور هلند است. در مورد شرایط خاص شما باید از مشاوره متخصصان این حوزه استفاده نمایید.

وب سایت سازمان امور مالیاتی هلند( belastingdienst )دارای اطلاعات گسترده ای به زبان انگلیسی و فرم ها و بروشورهای قابل بارگیری است.

خواندن 1834 دفعه